Prenájom

HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o.

Prenájom výstavných stánkov, hliníkových konštrukcií T.A.F., mobilného pódia TOMKOstage, či tribún.

PRENÁJOM:

° pódium TOMKO®stage

° výstavné stánky

° konštrukcie FT33/34

-> 8 x 6 m – voliteľná výška do 0,8m
-> nivelizácia 40cm
-> príslušenstvo: schody pevné / sklopné,
zábradlie…

Prenájom

Výstavné stánky

Scroll to Top