Prenájom

HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o.

prenájom výstavných stánkov, hliníkových konštrukcií T.A.F., mobilného pódia TOMKOstage a tribún

PRENÁJOM:

° pódium TOMKO®stage

° výstavné stánky

° konštrukcie FT34


Nezabezpečujeme dovoz a montáž !

Odberné miesto:
Matúšku 2278, 03105 Liptovský Mikuláš

Pódium

Variabilné mobilné zostavy:

-> 8 x 6 m – voliteľná výška do 0,8m
-> nivelizácia až do 40cm
-> príslušenstvo: schody pevné / sklopné, zábradlie, nájazdová rampa…

Výhody:

-> využitie interiér/exteriér
-> modulárny systém 
-> minimalizácia nôh (menej práce + menšie prepravné náklady)

Výstavné stánky

Scroll to Top