GABLE ROOF 10x8 - Mesto Žilina

 • Strecha Gable Roof v rozmere 10×8 z hliníkových konštrukcií typu: HT/FT….

 • Prekrytie pódia o rozmere ….

 • Plachta s potlačou – insignie mesta Žilina

 • zadná plachta perforovaná

 • zdvíhanie na vozíkoch (kladka)

 • kotvenie

 • zálkadné HK AL 1 s outrigermi – nosnosť

TOMKOstage

 • mobilné pódium TOMKOstage 10x8

 • spájané pomocou nohy – počet nôh k danej zostvave: ...

 • zavetrené v rohoch

 • nivelizácia pomocou lešenárskych pätiek 0,6m (rozsah nivelizácie: od-do)

 • môže byť doplnené o zábradlie okolo pódia

 • 4-stuopňové sklopné schody so zábradlím

 • nastaviteľná výška schodov od ….

Scroll to Top