HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o.

Informácia o HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE, s. r. o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Obchod
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
eCommerce
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Časové rozvrhy
Sledovať čas zamestnancov na úlohách
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Custom Product Labels
Print custom product labels with barcode | Barcode Product Label
Vedomosti
Centralizujte, spravujte, zdieľajte a rozširujte svoju vedomostnú knižnicu
Website Image Hotspot Snippet
Image Hotspot On Image Hotspots Custom Hotspot Responsive Image Hotspot In Image With Multiple Hotspot Create Image Hotspot Popover Link Information With Image Link Products In Hotspot Own Hotspot Odoo
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Manažment pracovníkov v teréne
Naplánujte a sledujte operácie na mieste, čas a materiál
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok